บึงกาฬ จังหวัดชายแดนติดลาวที่สวยงาม

เที่ยวไทย บึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือภูเขา มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขงและจังหวัดบอลิคำไซของประเทศลาว เป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งสถานที่ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เมื่อมาเยือนบึงกาฬ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดภูลังกาที่ตั้งสถูปพระธาตุภูลังกา ภูทอก ภูเขาที่ตั้งวัด (วัด) เชติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก ภูเขาหินทรายประกอบด้วย โพธิ์ทอกใหญ่ โพธิ์ทอกน้อย และพระอุโบสถ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมรอบภูเขาได้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีจุดชมวิวและน้ำตกที่สวยงามมากมาย เช่น น้ำตกเจ็ดสี เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในบึงกาฬ น้ำตกถ้ำพระ และน้ำตกถ้ำฝูน บึงโขงหลง และหาดคำสมบูรณ์; แก่งอาหงษ์; น้องกุดติง และอีกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองทั้งอาหารไทยและอาหารอีสานในจังหวัดนี้ เนื่องจากจังหวัดมีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง อาหารที่แนะนำคือปลาที่มีขั้นตอนการทำอาหารที่แตกต่างกัน เช่น การทอด นึ่ง ผัด หรือปลาในน้ำซุปรสเผ็ด เที่ยวไทย น้ำตกชะแนน ตั้งอยู่ที่บ้านพุงเงิน เดิมชื่อ “น้ำตกตาดเสน่ห์” “ตาด” แท้จริงแล้วหมายถึงสถานที่ที่น้ำไหล “เสน่หา” หมายถึง “การประชุมสุดยอด” หรือ “ความเป็นเลิศ” น้ำตกนี้มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเสน่หา กว้าง …